ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE PRO NÁS VELICE DŮLEŽITÉ

 

Jako společnost neseme odpovědnost za životní prostředí a proto velice dbáme o životní prostředí. Třídíme veškerý vyprodukovaný odpad dle příslušných předpisů. Trvale dodržujeme právní i jiné předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí související s naším podnikáním. Primárním cílem je prevence znečištění a neustálé zlepšování stavu životního prostředí.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ ...

 

 

Certifikace dle norem ČSN EN ISO 9001

KZK tiskárna s.r.o. úspěšně zavedla a implementovala systém managementu kvality již v roce 2008 pod tehdejším názvem společnosti Bronislav Kuda. Certifikát ISO ke stažení zde.

 

 

Politika řízení kvality

V budoucnu udržíme a upevníme naše postavení na trhu. Pokusíme se v co největší míře proniknout na trh automobilového průmyslu. Udržíme a zvýšíme stávající kvalitu produktů. Budeme se snažit o další zdokonalování služeb zákazníkům a větší flexibilitu dodávek produktů. Nadále budeme reagovat na měnící se potřeby trhu, našich zákazníků i trendů v oblasti výroby samolepících etiket. Stále budeme vynakládat potřebné zdroje na nové technologie a další rozvoj celé naší společnosti.

V případě dotazů ohledně kvality výrobků prosím kontaktujte našeho manažera kvality.

 

 

Kontrola kvality výrobku

Meziprocesní výroba etiket:

Ve všech částech výroby je vždy daný pracovník odpovědný za kvalitu produktu. Každý pracovník naší firmy je povinen svou práci zkontrolovat před odevzdáním. Na základě zkušeností se vždy zaměřujeme u konkrétního druhu produktu na komplikovanější části procesu výroby.

Výstupní kontrola:

Před samotnou expedicí je každá zakázka prověřena výstupní kontrolou. Hotové výrobky jsou prověřeny ve shodě k výrobnímu příkazu (dutinka, návin, orientace tisku, materiál, rozměry, počet etiket na kotoučku...). Pokud je nalezena jakákoliv neshoda, zakázka není propuštěna k expedici. Díky této neustálé kontrole, je jen velmi malá pravděpodobnost k doručení neshodného produktu zákazníkovi.

 

Kontrola správnosti výrobních dat

 

Další dokumenty ke stažení